Medya ve etik: eleştirel bir giriş1

İletişim kuram ve araştırma dergisi, Sayı 23 Yaz-Güz 2006, s. 1-26


Medya ve etik: eleştirel bir giriş

İrfan Erdoğan
Özet: Bu makale etik kavramını ve medya pratikleri ve etik bağını alışılagelen açıklamaların ötesinde ele alıp irdelemek, böylece, hem genel olarak etik konusunun hem de bu sayıda sunulanların daha geniş bir yelpazeden anlamlandırılmasına katkıda bulunmak için hazırlandı. Makale için kullanılan gerekli veriler var olan kayıtlı/yazılı bilgi birikimine başvurularak toplandı ve değerlendirildi. Önce etik felsefe içinde ele alınarak eleştirel olarak konumlandırıldı. Ardından, medya ve etik bağı yine eleştirel bir şekilde açıklandı.


Share:

Translate Çeviri

Çok Okunanlar popülerler

Arşiv Blog Archive

EN YENİLER Recent Posts