Özgeçmiş

İrfan Erdoğan, Prof. Dr.


Doğum yeri ve tarihi: Kayseri, 1.8.1945 
Medeni hali                        : Evli
Cep telefonu : 0536 9572447

Ev telefonu    : 217 3057

Eposta             : erdogan.irfan@ gmail.com 


 ÖĞRENİMİ

 Ph.D., University of Pittsburgh, 1978, İletişim. M.A., Purdue University, 1973, İletişim.

Lisans, Ankara Üniversitesi, SBF BYYO, 1969, Radyo-Tv.

TEZLERİ

 Media uses and gratifications of foreign graduate students at the University of Pittsburgh: Some correlates. University of Pittsburgh, USA, 1978. 

A critical analysis of the political broadcasting of Turkish Radio-Television. Purdue University, USA, 1973

AKADEMİK STATÜ VE ÖĞRETİM DENEYİMİ


Prof. Dr. Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 2012- 2017; Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006 – 01/08/2012; Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004- 2006

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1998 - 2004 Yard. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1997-1998.

Ders verdiği diğer okullar: CUNY Queens College, Hunter College, ODTU, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Atılım Üniversitesi.


SEÇİLMİŞ YAYINLARI: KİTAP

Diktatörlüğün Medyası, Ankara, 2018

Televizyon Haberleri: Kirletilmiş ruhun günlük gıdası, Ankara, 2018

Medya Teori ve Araştırmaları, Ankara, Erk, 2014

Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. (4. Geliştirilmiş baskı) Ankara: Erk, 2014

Medya Sosyolojisi (e-book). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2014

Medya Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (3. Baskı) 2014

Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Ankara: Erk, 2012

Popüler Kültür ve İletişim. (K. Alemdar ile) Ankara:Erk, 2005/2012.

İletişimi Anlamak. Ankara: Erk, 2002/2005/2008/2011.

Öteki Kuram. (K. Alemdar ile) Ankara: Erk, 2002/2005/2008/2010.

Ampirik Araştırmada sorunlar: TRT ve RTÜK Kamuoyu araştırmaları üzerine bir inceleme. Ankara: G.Ü.İ.F., 2007

Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi: Yapısal özellikler sorunlar ve çözüm önerileri, Ankara: G.Ü.İ.F., 2007

Sinema ve Müzik. (P. Solmaz ile). Ankara: Erk 2005.

Kapitalizm, Kalkınma, Postmodernizm İletişim. Ankara: Erk, 1999.

Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Emel, 1998.

Çevre Sorunu: Nedenler ve Çözümler. (N. Ejder ile). Ankara: Doruk, 1997.

Kölenin Zincirine Vuruluşu. Ankara: Doruk, 1997

Uluslararası İletişim. İstanbul: Kaynak, 1995.

Popüler Kültür ve İletişim. (K. Alemdar ile) Ankara: Ümit, 1994.

İletişim ve Toplum. (K. Alemdar ile). Ankara: Bilgi, 1990.

ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KİTAP


İmaj İmparatorluğu: Televizyon programlarında işlenen bilişler (araştırma)

KİTAPLARDA BÖLÜMLER


An alternative view of ecotourism with a specific reference to Turkey (2017). In: I. Agresi (ed.) Alternative Tourism in Turkey, pp. 34-41, London: Springer International Publishing. (with N. Erdogan)

Türkiye’de İletişim Araştırmaları, İçinde: E. Yüksel (2013) (der.) İletişim Kuramları, Eskişehir: A.Ü.Yayınları.

A Critical Evaluation of Ecotourism (2010) İçinde: Ecotourism in Forest Ecosystems: Workshop & Todeg in its tenth year. Ankara: Todeg.


İletişim Araştırmalarını Geleceği, İçinde: Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün-Bugün- Yarın Korkmaz Alemdar (der.), Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları,

2009.s. 780-812

Recommendations on Media and Ethics. In: İ. Erdoğan (2007)(ed.) Media and Ethics, Speeches and Final Report of International Symposium, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 205-210.

Popüler Kültür ve Türkiye. İçinde: M. Zincirkıran (2006) (der.) Dünden Bugüne Türkiye’de Toplumsal Yapı. Istanbul: Nova. s. 541-560.

Kuram ve Araştırma Üzerine. İçinde: Metin Işık (2007)(der). Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları

Dördüncü Gücün ilettiği: Amerikan Örneği. İçinde, K. Alemdar (1999) (der.) Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar. Ankara: TUSES. s. 33-43.

Popüler Kültür: Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele. İçinde, N. Güngör (1999)(der.) Popüler Kültür ve İktidar, Ankara: Vadi. s. 18-53.

İletişim. İçinde: Cumhuriyet Döneminde Türkiye`de Sosyal Bilimler: İletişim. Ankara: TÜBA, 1998. s. 1-10. (K. Alemdar`la).

SEÇİLMİŞ YAYINLARI: MAKALELER


Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Sorunlar ve Çözümler. A. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1): 1-20, 2013.

A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism. (N. Erdoğan ile) Journal of Business Research, 4 (4), 2012.

Missing Marx: The Place of Marx in Current Communication Research and the Place of Communication in Marx’s Work tripleC 10(2): 349-391, 2012.

Smoking at School: Views of Turkish University Students, (N. Erdogan ile) International Journal of Environmental Research and Public Health, 6: 36-50, 2009.

Futbol ve futbolu inceleme üzerine, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 1- 59. 2008.

Temel Bilgiler: Eleştirel yaklaşımlarda iletişim anlayışı, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25: 153-198, 2007.

Karl Marx, Basın özgürlüğü ve sansür, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25: 229-256, 2007.

Karl Marx, İnsan, toplum ve iletişim, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25: 229-199-228, 2007.

Siyasal ekonomi ve kültürel incelemeler çatışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 01/2007; 25:267-280.

Medya ve etik: eleştirel bir giriş, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 23: 1-28, 2006,

Kimlik sorunu: Kendini sevmeyenin kimliğindeki kendi olmayan kendi. Toplum Dergisi, 2006.

Kurtlar Vadisi Irak: Eski-göçebe Kabil’in yeni-emperyalist Habil’den öç alışı,

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22: 71-136, 2006.

Ampirik araştırmalarda yöntembilimsel sorunlar: TRT Araştırmaları Örrneği (E. İşler ile) Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(3), 2005.

Ekoturizmle iletilenlerin doğası üzerine. (N. Erdoğan ile) Gazi Üniversitesi, İletişim Dergisi, 20 (1): 55-82, 2005.

Kitle İletişiminde Pozitivist Ampirik Geleneğin Kuruluşu: Lazarsfeld ve Yönetimsel Araştırmalar. (E. İşler ve N. Durmuş ile). Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(2): 1-48, 2005.

Araştırmalarda veri Toplamaya ve Bulgulara Etki Eden Kirletilmiş Bilinç Üzerine Bir İnceleme. (N. Erdoğan ile) Selçuk İletişim Dergisi, 3(4): 5-17, 2005.

Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Eğitim Dergisi, Özel Sayı: Popüler Kültür ve Gençlik, 5 (57): 7-19, 2004.

Tekelleşme, Medya ve Medya Pratikleri. Toplum ve Hekim, 17(6): 417-424, 2002.

Televizyon: Dünyaya Açılan Pencere? (K. Alemdar ile) A. Ü. İletişim Fakültesi Yıllığı: 1999. Ankara, 2001.

Kitle iletişim örneğinde Marksist siyasal ekonomi üzerine bir tartışma. Praxis, , 4:276-313. Güz 2001

Methodology Issues: Problems in Published Empirical Research in Turkey. Kültür ve İletişim, 4 (2): 185-207, 2001.

Popüler kültürde Gasp ve Popülerin Gayri meşruluğu. Doğu Batı, 2001, (15) 2, s. 65-106.

Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12: 17-34, 2001.

Müziğin ve toplumsalın üretimi: Müziğin siyasal ekonomisi, kültürü ve ideolojisi. Ve Müzik, 6: 8-17, 2000.

Avrupa Birliğine Üyelik ve Eğitimde ulusal Karakterin Yitirilişi. Öğretmen Dünyası, 21(242): 6-11, 2000.

Amerikan Eğitim Sistemi. Öğretmen Dünyası, 20 ( 234): 15-20, 1999.

Eski Çağlar ve İlk İmparatorluklardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 2(2): 15-47, 1999.

Televizyon: Dünyaya Açılan Pencere?. (K. Alemdar ile) A. Ü. İletişim Fakültesi Yıllığı, 1999.

Gerbner`in Ekme Tezi ve Anlattığı Öyküler Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 1(2): 149-180, 1998.

Cumhuriyet Döneminde Türkiye`de Sosyal Bilimler: İletişim. Ankara: TÜBA, s. 1-10. (K. Alemdar`la). 1998.

Television Uses of The Children in a Turkish Town. Journal of Broadcasting, 29 (2), 1985.

SEÇİLMİŞ YAYINLARI: DİĞER MAKALELER

Karl Marx’ı anlamak: uydurular ve gerçekler,  Teori Dergisi, sayı 340,  2018

İdeolojik egemenliğin ve kitleleri yönetmenin gözde yolu: Kimlik Politikaları. Bilim ve Ütopya, 2018, s. 34-41.

Nietzsche ve Şahaneleştirilmiş Anlamsız-Anlamlılığın Anlamı, Bilim ve Ütopya. 11/2014; 245:5-16.

Yeni Savaş Teknolojileri üzerine: Üretimden Kullanıma Kontrol, Gelecek Yüzyıl Dergisi. 04/2013: 1(6):22-29.

“Post” Ekiyle Gelen Kılıfların Örgüsü: Küresel Pazarın Eleştirel Savunusu Üzerine. Bilim ve Ütopya, 2/2011, 61-69.

Küresel pazarın küresel ideolojisi: Postmodernizm, Bilim ve Ütopya. 07/2012; 217(18):7-17.

Steve Jobs: Sermayenin Diktatörlüğünün Gözde yatırımcısı. Bilim ve Ütopya, 1/2011.

Aydınlar: karanlıkları ve Aydınlattıkları. Bilim ve Ütopya, 184: 20-27, 10/2009. Kapitalizmin Bilimi: Yönetimsel Bilgi ve İşlevsel Cehaletin Yeniden-Üretimi.

Bilim ve Ütopya, 180:18-21, haziran 2009.

Materyal ve Düşünsel Hayatın Üretimi ve Yabancılaşma. Bilim ve Utopya, 182: 9-16, 8/2009.

Televizyon Reklamlarında Gündelik Hayatın Temsili: Seks ve Çikolata. Bilim ve Ütopya, 3/2009.

Televizyon, denetim ve medya etiği üzerine, RTV dergisi. 05/2007; 3:59-61.

Kimlik Sorunu: Kendini Sevmeyenin Kimliğindeki Kendi Olmayan Kendi, Demokrasi Platformu - Üç Aylık Fikir - Kültür - Sanat Ve Araştırma Dergisi, 01/2006; 2(5).

Tv’de Popüler Yarışma: Modern Gladyatörlerin Kansız Ölümü. Bilim ve Utopya, 89: 16-19, Nisan 2004.

Kitle iletişim örneğinde Marksist siyasal ekonomi üzerine bir tartışma. Praxis, 4: 276-313, Güz 2001.

Teknolojini getirdiği özgürlük üzerine: Cep telefonuya dolan ve boşalan cepler ve bilinçler. Bilim ve Utopya, 83: 10-13, Mayıs 2001.

Popüler kültürde Gasp ve Popülerin Gayri meşruluğu. Doğu Batı, (15) 2: 65- 106, 2001.

Televizyonda Dışa Bağımlılık ve Alternatif Olasılıkları. Bilim ve Utopya, 8-14, Kasım 2000.

Türkiye'deki medya üzerine (adı Türk olmayan medyaya Türk medyası denir mi). Sinemasal 2000.

Benim okuduğum bilim ve ütopya: kapitalist gerçekler, düşler ve “bilim ve ütopya” farkı. Bilim ve Ütopya, 1998.

Talebin Üretimi Saptaması. Bilim ve Ütopya, March 1996.

Egemen gündem, din ve mücadeleci basın. Bilim ve Ütopya, 3-7, 2/1996.

Kapitalist Medya Profesyonelliği ve Haber Olmayan Haberler. Bilim ve Ütopya, 1996.

1990larda bilinç yönetimi: İdeolojilerin ve soğuk savaşın sonu, karşılıklı bağımlılık, globalizm, özelleştirme, sürdürülebilir kalkınma, post-endüstriyalist, post-sömürgeci, post-emperyalist dönem? Teori, 80: 15-38, 9/1996.

Emperyalizmde Çevre Talanı: Orman ekosistemi örneği. Bilim ve Ütopya, 15- 18, 12/1995.

Forrest Gump Filmi, ideolojik propaganda ve Amerikan gerçeği. Bilim ve Ütopya, 1995

Süpermen kim ve yaptığı ne? Emperyalist Güç, güçsüzlük ve ideoloji. Bilim ve Ütopya 1/1995.

Uluslararası iletişim düzeni. Bilim ve utopya 1995.

Uluslararası Bilgisayar Şebekesi İnternet ve İletişimin Kontrolu. Bilim ve Ütopya. 13-17,7/1995.

Egemenlik ve dilde anlam: Adam nasıl oldu da İnsanlığını yitirip erkek ve

İşveren oldu? Bilim ve Ütopya, 11/1995.

Erciyes: Cevre sorunu ve iletişim. Bilim ve Ütopya, 1995.

Uluslararasi örgütlü talan örneği: Dünya Bankası, kalkınma ve İnsan ve çevre peyzajı. Bilim ve ütopya, 67:52-57, 7/1995.

Gump. Gulp, Swallowed!!, PNEWS, June 13, 1995.

SEÇİLMİŞ YAYINLARI: BİLDİRİ

An Investigation of the Environmental Effects of South Antalya Municipal Solid Waste Landfill Sites and Integrated Waste Management Alternatives. The Kriton Curi İnternational Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, Antalya, Haziran 17-20, 1998 (N. Ejder`le ortak bildiri), s. 493- 506.

Bilimsel Araştırmada Tanımlamayla Gelen Öznel Çerçeve ve Bilimin Egemen İletişimi. Birinci Ulusal İletişim Sempozyum Bildirileri, Medya ve Kültür, s. 43- 73, 5/2000.

Kültür, İdeoloji ve Osmanlı Basını. Osmanlı Basın Yaşam Sempozyumu. 06/07/1999, Ankara: A. G. Ü. İ. F. Yayını, s. 69-81

VERDİĞİ DERSLER

Halkla ilişkiler dahil, genel iletişim dersleri (lisans, lisans üstü ve doktora) Araştırma tasarımı ve yöntemleriyle ilgili dersler (lisans, lisans üstü ve doktora) Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları dersleri (lisans)

Siyasal Ekonomi Yöntem dersleri (lisans üstü ve doktora) Kuram ve kuram inşası dersleri (Lisans ve lisans üstü)

İstatistik ve Yöntembilim dersleri (lisans, lisans üstü ve doktora) Modernleşme ve İletişim (lisansüstü)


DİĞER ETKİNLİKLERİ

 2008 İFAP UNESCO MEETİNG, Paris Nisan 2008 (Türkiye’den temsilci) 2005 World Summit on the Information Society (Katılımcı) 

2003 UNESCO Uluslararası Sempozyum (düzenleyici, katılımcı) 2002 Sağlık Şurası (katılımcı)

2000 Hukuk Kurultayı (katılımcı) TUBİTAK

Çeşitli üniversitelerde, kamu kurumlarında ve derneklerde konuşmacı


Çevre koruma ve sağlıkla ilgili faaliyetler Seminer çalışmaları seminer konuşmaları

Editör, İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi (2007-2008)

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 Araştırma tasarımı, uygulama ve analiz Bilimsel araştırma ve sorunları 

İletişimin ekonomik, siyasal, örgütsel ve kültürel doğası Çevre sorunları


İDARİ GÖREVLERİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanlığı (2014 – 2017) HİT Bölüm Başkanlığı (2007-2008)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – 2004, 2014- 2017)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Başkanı (2002 - 2004)

YÖNETTİĞİ TEZLER, JÜRİ VE HAKEMLİK GÖREVLERİ

14 yüksek lisans ve 1 tez danışmanlığı Birçok yüksek lisans ve doktora jüri görevi Doçentlik jüri görevleri

Akademik dergilerde hakemlik görevleri
Share:

Translate

Çok Okunanlar

YENİLER

Blog Arşivi

Labels Etiketler

Burs ve Kitap

Kitaplar BEDAVA

Kitaplarımın hiçbiri kesinlikle satılık değildir (olası istisnai durum için lütfen okuyun). Gerçi birkaç öğrenciye burs vermek için  bi...