Makaleler 1

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Basılan Makaleler


Makaleleri okumak veya indirmek için makalenin başlığına tıklayınız. Eğer çalışmazsa (link vermemişsem), o zaman makalenin başlığını kopyalayın ve "Search (ara)" seçeneğine yapıştırarak arama yapın. Eğer makaleyi bulamazsanız, bana eposta ile bildirin lütfen.   


Erdoğan, İ. (2013) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Sorunlar ve Çözümler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1): 1-20. 
Erdoğan, İ. (2013) Missing Marx: The Place of Marx in Current Communication Research and the Place of Communication in Marx’s Work. TripleC , 10, 349-391, 2012.
Erdoğan, N. ve İ. Erdoğan (2009) A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism. Journal of Business Research, 4 (4), 2012.  
Erdoğan, N. ve İ. Erdoğan (2009), Smoking at School: Views of Turkish University Students,  International Journal of Environmental Research and Public Health, 6, 36-50.
Erdoğan, N. ve İ. Erdoğan (2012), A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism, Journal of Business Research, 4 (4).
Erdoğan, İ. (2008) Futbol ve futbolu inceleme üzerine, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 1-59.
Erdoğan, İ.  (2007), Eleştirel yaklaşımlarda iletişim anlayışı, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25, 153-198. 
Erdoğan, İ. (2007) Karl Marx, Basın özgürlüğü ve sansür, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25: 229-256. 
 Erdoğan, İ. (2007) Siyasal ekonomi ve kültürel incelemeler çatışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25:267-280. 
Erdoğan, İ. (2006) Medya ve etik: eleştirel bir giriş, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 23: 1-28
Erdoğan, İ. (2006) Kurtlar Vadisi Irak: Eski-göçebe Kabil’in yeni-emperyalist Habil’den öç alışı, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22, 71-136
Erdoğan, İ. (2006) Kimlik sorunu: Kendini sevmeyenin kimliğindeki kendi olmayan kendi. Toplum Dergisi, 2006.
Erdoğan N. Ve İ. Erdoğan (2005) Ekoturizm betimlemeleriyle iletilenlerin doğası üzerine. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20 (1): 55-82
Erdoğan N. Ve İ. Erdoğan (2005) Araştırmalarda veri Toplamaya ve Bulgulara Etki Eden Kirletilmiş Bilinç Üzerine Bir İnceleme. Selçuk İletişim Dergisi, 3(4): 5-17
Erdoğan, İ. et. al. (2005)  Kitle İletişiminde Pozitivist Ampirik Geleneğin Kuruluşu: Lazarsfeld ve Yönetimsel Araştırmalar. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(2): 1-48
 Erdoğan, İ. (2004) Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Eğitim Dergisi, Özel  Sayı:  Popüler Kültür ve Gençlik, 5 (57): 7-19.
Erdoğan, İ. (2002) Tekelleşme, Medya ve Medya Pratikleri. Toplum ve Hekim, 17(6): 417-424
Erdoğan, İ. (2001) Kitle iletişim örneğinde Marksist siyasal ekonomi üzerine bir tartışma. Praxis, , 4:276-313
Erdoğan, İ. (2001). Methodology Issues: Problems in Published Empirical Research in Turkey. Kültür ve İletişim, 4 (2): 185-207
 Erdoğan, İ. (2001). Popüler kültürde Gasp ve Popülerin Gayri meşruluğu. Doğu Batı, 2001, (15) 2, s. 65-106.
Erdoğan, İ. (2001). Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12: 17-34
Erdoğan, İ. (2000). Müziğin ve toplumsalın üretimi: Müziğin siyasal ekonomisi, kültürü ve ideolojisi.  Ve Müzik, 6: 8-17
Erdoğan, İ. (2000). Avrupa Birliğine Üyelik ve Eğitimde ulusal Karakterin Yitirilişi. Öğretmen Dünyası, 21(242): 6-11
Erdoğan, İ. (2000). Amerikan Eğitim Sistemi. Öğretmen Dünyası, 20 ( 234): 15-20
Erdoğan, İ. (1999). Eski Çağlar ve İlk İmparatorluklardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 2(2): 15-47.
Erdoğan, İ. (1999). Gerbner`in Ekme Tezi ve Anlattığı Öyküler Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 1(2): 149-180.
Erdoğan. İ.  (1985), Television Uses of The Children in a Turkish Town, Journal of Broadcasting, 29

Share:

Translate

Çok Okunanlar

YENİLER

Blog Arşivi

Labels Etiketler

Burs ve Kitap

Kitaplar BEDAVA

Kitaplarımın hiçbiri kesinlikle satılık değildir (olası istisnai durum için lütfen okuyun). Gerçi birkaç öğrenciye burs vermek için  bi...