Makaleler 1

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Basılan Makaleler


Makaleleri okumak veya indirmek için makalenin başlığına tıklayınız. Eğer çalışmazsa (link vermemişsem), o zaman makalenin başlığını kopyalayın ve "Search (ara)" seçeneğine yapıştırarak arama yapın. Eğer makaleyi bulamazsanız, bana eposta ile bildirin lütfen.   


Erdoğan, İ. (2013) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Sorunlar ve Çözümler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1): 1-20. 
Erdoğan, İ. (2013) Missing Marx: The Place of Marx in Current Communication Research and the Place of Communication in Marx’s Work. TripleC , 10, 349-391, 2012.
Erdoğan, N. ve İ. Erdoğan (2009) A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism. Journal of Business Research, 4 (4), 2012.  
Erdoğan, N. ve İ. Erdoğan (2009), Smoking at School: Views of Turkish University Students,  International Journal of Environmental Research and Public Health, 6, 36-50.
Erdoğan, N. ve İ. Erdoğan (2012), A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism, Journal of Business Research, 4 (4).
Erdoğan, İ. (2008) Futbol ve futbolu inceleme üzerine, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 1-59.
Erdoğan, İ.  (2007), Eleştirel yaklaşımlarda iletişim anlayışı, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25, 153-198. 
Erdoğan, İ. (2007) Karl Marx, Basın özgürlüğü ve sansür, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25: 229-256. 
 Erdoğan, İ. (2007) Siyasal ekonomi ve kültürel incelemeler çatışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 25:267-280. 
Erdoğan, İ. (2006) Medya ve etik: eleştirel bir giriş, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 23: 1-28
Erdoğan, İ. (2006) Kurtlar Vadisi Irak: Eski-göçebe Kabil’in yeni-emperyalist Habil’den öç alışı, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22, 71-136
Erdoğan, İ. (2006) Kimlik sorunu: Kendini sevmeyenin kimliğindeki kendi olmayan kendi. Toplum Dergisi, 2006.
Erdoğan N. Ve İ. Erdoğan (2005) Ekoturizm betimlemeleriyle iletilenlerin doğası üzerine. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20 (1): 55-82
Erdoğan N. Ve İ. Erdoğan (2005) Araştırmalarda veri Toplamaya ve Bulgulara Etki Eden Kirletilmiş Bilinç Üzerine Bir İnceleme. Selçuk İletişim Dergisi, 3(4): 5-17
Erdoğan, İ. et. al. (2005)  Kitle İletişiminde Pozitivist Ampirik Geleneğin Kuruluşu: Lazarsfeld ve Yönetimsel Araştırmalar. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(2): 1-48
 Erdoğan, İ. (2004) Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Eğitim Dergisi, Özel  Sayı:  Popüler Kültür ve Gençlik, 5 (57): 7-19.
Erdoğan, İ. (2002) Tekelleşme, Medya ve Medya Pratikleri. Toplum ve Hekim, 17(6): 417-424
Erdoğan, İ. (2001) Kitle iletişim örneğinde Marksist siyasal ekonomi üzerine bir tartışma. Praxis, , 4:276-313
Erdoğan, İ. (2001). Methodology Issues: Problems in Published Empirical Research in Turkey. Kültür ve İletişim, 4 (2): 185-207
 Erdoğan, İ. (2001). Popüler kültürde Gasp ve Popülerin Gayri meşruluğu. Doğu Batı, 2001, (15) 2, s. 65-106.
Erdoğan, İ. (2001). Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12: 17-34
Erdoğan, İ. (2000). Müziğin ve toplumsalın üretimi: Müziğin siyasal ekonomisi, kültürü ve ideolojisi.  Ve Müzik, 6: 8-17
Erdoğan, İ. (2000). Avrupa Birliğine Üyelik ve Eğitimde ulusal Karakterin Yitirilişi. Öğretmen Dünyası, 21(242): 6-11
Erdoğan, İ. (2000). Amerikan Eğitim Sistemi. Öğretmen Dünyası, 20 ( 234): 15-20
Erdoğan, İ. (1999). Eski Çağlar ve İlk İmparatorluklardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 2(2): 15-47.
Erdoğan, İ. (1999). Gerbner`in Ekme Tezi ve Anlattığı Öyküler Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 1(2): 149-180.
Erdoğan. İ.  (1985), Television Uses of The Children in a Turkish Town, Journal of Broadcasting, 29

Share:

Translate Çeviri

Çok Okunanlar popülerler

Arşiv Blog Archive

EN YENİLER Recent Posts