İletişimde gürültü, iletişim çökmesi ve meşrulaştırılan baskı

Teröristin ve iletişimin çökmesi 

Gürültü, alma sürecinde mesajın duyulmasını engelleyen bir titreşimdir, dalgalanmadır. Gürültü radyo sinyalinde, gönderme sırasında dışarıdan eklenen fiziksel bozucudur. Göndericinin iletişim kanalına koymadığıdır (Schramm, 1971:26). Gürültü bir diyalogda araya giren bir diğer kişi tarafından iletişime katılabilir. Fakat her “gürültü” iletişimde negatif olarak araya giren değildir; gürültü iletişime zenginlik katan bir öğe de olabilir (Attali, 1985). 

İletişimde gürültü iletişimin normal akışını etkileyen, normal akışına aksaklık getiren etkenler ve oluşumlardır.( Gürültü hangi bağlamda negatif, hangisinde pozitif olarak nitelenir?) Gürültü kavramı hem fiziki hem de algılama anlamında kullanılır. Televizyonda ve radyodaki statik elektriğin yaptığı bozucu etki fiziksel gürültü örneğidir. Psikolojik gürültü farklı anlamlandırmalara neden olan dikkatini başka yere çekme, tercihli dikkat, tercihli algılama ve tercihli hatırlamadır. Her iki anlamda da gürültü iletişimde görevsizlik veya yanlış-görevdir. 

"İletişim çökmesi" kavramı "gürültü" kavramının tamamlayıcısıdır: Normal olarak nitelenen veya egemen bir iletişim akımının herhangi bir nedenle görevini yapamaması iletişimin kırılması/çökmesidir. 

Gürültüyle iletişim düzeni rahatsız edilir ve görevi zorlaştırılır. Çökmeyle, iletişim düzeni engellenir ve görevini yapamaz hale getirilir. Grev tehdidi gürültüdür. Grevin olması iletişimin çökmesidir. 

Gürültü kavramı iletişim mühendisliğinden gelir, fakat mekaniksel çalışmama veya engellenmeden çok öte bir anlam taşır. Psikolojik veya algısal "gürültüyle" “mesajın” gücünü yitirmesi ve hatta tümüyle etkisiz olması belli bir girişim, enerji ve hatta sermaye harcamasıyla oluşturulmuş, belli beklentiler taşıyan bir iletişim için bir kayıptır, yenilgidir, başarısızlıktır. Bu nedenle düzeltme faaliyetleri çoğu kez zorunlu görülür. Düzeltme fiziksel engelleri, parazitleri ortadan kaldırmayı, pürüzleri düzeltmeyi içerir. Sosyal iletişimde gürültünün ortadan kaldırılması, fiziksel olarak insanların yok edilmesi, tutum ve davranış modifikasyonu adı altında baskı ve işkencelere tabi tutulması, işten çıkarılması, bir daha iş bulma olanağının sadece geçinebilecek bir alan içinde sıkıştırılması, sürekli taciz edilmesi gibi "'iletişim politikalarını" içerir. Siyasal sözlükteki "bölücülük" egemen (ekonomik ve siyasal) iletişim düzeninin "normal" akışına (birlik ve dirlik içindeki vatanın bütünlüğüne ve barış içindeki durumuna) sokulan gürültüdür. Bu gürültüyü çıkartan bölücülerle uğraş gürültüyü ortadan kaldırma ve/veya gürültüyü yapanı sisteme bütünleştirme, susturma, hapse atma ve öldürme gibi biçimler alır. 

İletişimde klasik gürültü araya giren fiziksel engellerdi. Bu engeller de teknolojik gelişmelerle büyük ölçüde ortadan kaldırıldı: Bugün fiber-optik teknolojiyle yapılan telefon bağlantısında insan sanki yüz yüze gibi net konuşma yapmaktadır. Aslında çözülmesi bir türlü sağlanamayan ve baş ağrısı olmaya devam eden en önemli gürültü, direnme, çıkarlar ve araya giren diğer insanlardır. Teknoloji kullanarak bu türdeki gürültüleri giderme araçları bilinç yönetimi yapmak için geliştirilmiş araçlardan savaş ve işkence teknolojilerinin geliştirdiği araçlara kadar çeşitlenir. Baskı ve ikna teknolojilerini kullanarak gürültüyü kesmeye çalışan yapılar arasında polisi ve hapishanesiyle adalet sistemi, ulusu dış düşmana karşı koruduğu söylenen ordu, kibar-baskı teknolojisini kullanan kitle iletişimi, kültürel değerleri ve sistemi gelecek nesle devreden eğitim sistemi başta gelir. 

Gürültüyü kesme girişimi iletişimin her safhasında olabilir. Bir safhada gürültü engelleniyorsa, bir sonrakinde tekrar oluşturulabilir: Anayasada "gürültücü" iletişim yasaktır yerine, “gürültücü iletişim de toplum yaşamının bir gerçeğidir ve engellenmemelidir" diye bir madde varsa, o zaman engelleme iletişim sürecinin anayasadan sonraki safhalarının herhangi birinde gerçekleştirilebilir. 

Share:

Translate

Çok Okunanlar

YENİLER

Blog Arşivi

Labels Etiketler

Burs ve Kitap

Kitaplar BEDAVA

Kitaplarımın hiçbiri kesinlikle satılık değildir (olası istisnai durum için lütfen okuyun). Gerçi birkaç öğrenciye burs vermek için  bi...